Linggo, Pebrero 21, 2010

Huling Kalumpang ng Kampana

kampana,
kalumpang mo ay musika,
hudyat ay pagkilos para lumalaya.

galit,
talim sa sundang na bitbit,
tigpasin mo ang mga dayuhang pasakit.

sorpresa,
oh kaysarap na sandata,
kaaway sa gulat natulala.

sumirit,
tumalsik ulo sa leeg,
tikman ang poot ng bayang naghihimagsik.

humandusay,
ilang dosenang kaaway,
kalayaan muling nagkaroon ng kulay.

....

kampana,
kalumpang mo ay pagdurusa,
hudyat ng pagbawi muli sa mithiing paglaya.

mas mabagsik,
dayuhang nagbalik,
bawat hakbang nila'y kahindik-hindik.

bata matanda
may-armas man o wala
pinaliguan nila ng dugo sa tama ng bala.

kampana,
kalumpang mo'y naglaho sa Balangiga,
isang tropeo ng mapang-aping terorista.

Sabado, Pebrero 13, 2010

Nang Tumahamik ang Mendiola

digmaang nagsusumiklab sa kanayunan
parang apoy na lumamon sa katahimikan.
haplos ng putok, kiliti ng pagsabog
pagkalagas ng buhay ang parating kasunod.

kailan ba titigil, kailan ba hihinto
saan makikita ang puno't dulo ng gulo

masmarahas pa pala gyera sa kalunsuran
dinudukot pinapaslang ang mga palaban
tanging kasalanan kaya't sila'y hinatulan
hangaring magamot malubhang kanser ng bayan

ngayon, tumahimik na ang Mendiola at Recto
sa kanayunan na ang apoy ng pagbabago.

Sabado, Pebrero 6, 2010

Takipsilim

hihimlay na ang liwanag ng haring araw
magkukubli sa mundo ng saya't pighati
panibagong pag-asa muling matatanaw
sisimulang ituwid ang pakakamali

paalam... paalam...
taong dalawang libo't siyam