Sabado, Oktubre 1, 2011

Pagbulusok ng Skylab

Limang taon kong inisip:
kung paano pagpalitin
ang araw at ang buwan:
nang di ka akuin ng pangamba
nang di ka paglaruan ng tadhana
nang di na kailangang lumisan pa

Limang taon kong inisip:
kung paano pagpalitin
ang buwan at nakakasilaw na
planeta sa kalangitan.
nang di ka malunod sa luha
nang di ka magmakaawa sa tala
nang di ka mauuwi sa wala.

Limang taon kong inisip:
kung paano pagpalitin
ang papalayo at paparating
sa gitna ng kawalan
sa likod ng araw at buwan
sa nakaka-stress na kalawakan.


Ika-1 ng Oktubre 2011