Miyerkules, Enero 11, 2012

Basag na Oras

Patay na ang panahonwala nang marinig na awit
kundi ang mga sigaw na
nakalibing sa nagdaan.


Patay na ang panahon
wala nang makita
kundi, sayaw
ng mga natuyong dahon.
parang mga alikabok
na pumapasok
sa aking mga mata.


Patay na ang panahon.
wala nang magawa
kundi magpaikot-ikot
tulad ng orasan,
nakasabit sa taas ng ating pintuan.