Sabado, Setyembre 17, 2011

Bahay sa Kanto ng Utak ko

Nginatngat ng pagkakataon
ang kapirasong mundo.
Nabitak ang sahig at pader.
Natuklap ang bubungan.
Nagiba ang pintuan.
Nagkalat ang bubog
ng beer, plato at softdrink.
Masasayang larawan
nanikit na sa putik.
Nakasabit ang basag na salamin.
Labas-masok ang lungkot at
takot sa loob ng tahanan.

- ika-10 ng Setyembre, 2011 -