Martes, Abril 17, 2012

Ang Di Matapos-tapos Na Tula

paalam antok,
dilat akong matutulog.
pakikingan -
yapak ng orasan,
minuminuto kung kumatok.

paalam antok,
dilat akong matutulog.
pagmamasdan-
mabilis na matunaw
na panahon.

paalam antok,
dilat akong matutulog,
pakikingan
ang mga pangamba -
kung mat darating pang umaga.

paalam antok,
dilat akong matutulog.
pagmamasdan,
ang mga guhit
na palabas sa telebisyon.

paalam antok,
dilat akong matutulog.
hahadkan,
ang nakakapagod na
kalunsuran.