Martes, Abril 17, 2012

Ang Di Matapos-tapos Na Tula

paalam antok,
dilat akong matutulog.
pakikingan -
yapak ng orasan,
minuminuto kung kumatok.

paalam antok,
dilat akong matutulog.
pagmamasdan-
mabilis na matunaw
na panahon.

paalam antok,
dilat akong matutulog,
pakikingan
ang mga pangamba -
kung mat darating pang umaga.

paalam antok,
dilat akong matutulog.
pagmamasdan,
ang mga guhit
na palabas sa telebisyon.

paalam antok,
dilat akong matutulog.
hahadkan,
ang nakakapagod na
kalunsuran.

Miyerkules, Enero 11, 2012

Basag na Oras

Patay na ang panahonwala nang marinig na awit
kundi ang mga sigaw na
nakalibing sa nagdaan.


Patay na ang panahon
wala nang makita
kundi, sayaw
ng mga natuyong dahon.
parang mga alikabok
na pumapasok
sa aking mga mata.


Patay na ang panahon.
wala nang magawa
kundi magpaikot-ikot
tulad ng orasan,
nakasabit sa taas ng ating pintuan.