Sabado, Disyembre 25, 2010

Pira-pirasong Laruan


Kapag lumuwa na ang asul mong mata,
Doon mo lang nanaisin na ako'y makita.
Kapag putol na ang mahahaba mong hita,
Doon mo lang nanaising maglakad na ako ang kasama.

Kapag paralisado na ang lahat
Doon mo lang nanaising sa aki'y umakap
Kapag natunaw na ang mapupula mong mga labi
Doon mo lang nanaising humalik sa aking tabi.

Kapag tumigil na ang pagtibok ng puso mo,
Doon mo lang sisimulang mahalin ako.
Sadyang ganito kalupit ang katotohanan,
Hihintayin nalang maubos baterya sa katawan.

Sabado, Disyembre 18, 2010

Dinuguang MundoDinuguang Mundo
(Kung Bakit Masarap Kumain ng Dinuguan)


Dugo
Mainit na dugo
Umiikot sa ugat ng tao


Dugo
Malapot na dugo
Nagpabago sa takbo ng mundo


Dugo
Maalat na dugo
Inialay para sa pagbabago


Dugo
Dagat-dagatang dugo
Obrang nilinok ng dahas sa mundo- 11/15/2010 12:08 AM -